Orion 288 Tätningsrekonditionerare
Produktinformation
Fördelar
Problem med oljeläckage i
Hydraulsystem - Servostyrning - Växellåda - Automatlåda - Vevaxeltätning - Konverter?
ORION 288 Tätningsrekonditionerare

Orion 288 är en ny typ av smörjmedel utformad för att smörja, skydda och förlänga livslängden hos alla typer av tätningar. Tätningar i pumpar, gruvutrustningar, marinmotorer, entreprenadmaskiner och automatiska transmissioner är inte gjorda för att vara för evigt. Driftförhållandet och konditionen hos en tätning vid nyinstallation, avgör tätningens livslängd.

Varje underhållstekniker vet att tätningsslitage är den huvudsakliga orsaken till att en utrustning fungerar dåligt vilket resulterar i en kostsam förkortning av maskinens livslängd. Det är inte ovanligt att tätningar, på grund av ålder, börjar förfalla redan innan de har installerats.

På grund av tätningarnas sammansättning måste de smörjas konsekvent och konstant för att förhindra uttorkning. När tätningar torkar ut (krymper och kristalliseras), blir de ineffektiva. När denna åldersprocess sker, kan tätningarna sönderdelas och spricka, vilket resulterar i stora vätskebortfall.


Ekonomiskt underhåll

Orion 288 är ett utomordentligt ekonomiskt hjälpmedel vid förebyggande underhåll. Orion 288 förhindrar kostsamma oljeläckage genom att motverka uttorkning och kristallisering av tätningarna. Utrustningens funktion och verkningsgrad påverkas inte av Orion 288.

När Orion 288 tillsätts till ett läckande oljesystem stoppar den läckaget snabbt. När den appliceras på alla typer av komponenter som har fungerande tätningar, kommer den att förhindra nedbrytning av dessa i framtiden. När en tätning väl har börjat sönderdelas eller har spruckit återstår bara att byta ut den. En läckande tätning resulterar i vätskeförlust varje vecka. Att kontinuerligt behöva kontrollera och fylla på oljereservoarer är inte bara tidskrävande, en defekt tätning kan orsaka permanenta följdskador på hela enheten. Att byta ut en tätning är ett tidskrävande arbete och det inbegriper ofta omfattande demontering, med höga kostnader och produktionsbortfall som resultat.


Speciella kännetäcken

Orion 288 innehåller inga skadliga klorider eller lösningsmedel vilket de flesta tätningstillsatser på marknaden idag gör, dessa tillsatser orsakar ofta mer skada än nytta:

1. Tillsatser av lösningsmedel överanstränger smörjningen.
2. Tillsatser av klorider förstör gummi och korroderar metall.

Orion 288 inte bara återställer tätningar till deras ursprungliga rigida struktur, utan gör det också möjligt för tätningarna att fortsättningsvis vara tillräckligt smidiga för att vara helt funktionsdugliga.

Orion 288 består av 99 % ren fosfatester och 1 % icke-klorsynergistiska och icke-petroleumsynergistiska substanser. Användandet av Orion 288 kommer faktiskt att stoppa en läckande automatisk transmission efter mindre än 160 km körning, eller inom en vecka.


Unika egenskaper hos ORION 288

 1. När den tillsätts till en servostyrningsenhet kommer den att förhindra skrikande oljud genom att smörja överströmningsventilen.
   
 2. När den tillsätts till gruvutrustningar, entreprenadmaskiner, hydraulikkomponenter, motorer och all annan utrustning som har tätningar, kommer den att förlänga livet på utrustningen genom att hålla tätningarna problemfria och i god kondition.
   
 3. Tätar permanent när den används enligt föreskrifterna.
   
 4. Är ej brännbar eller underhåller förbränning.
   
 5. Den är luktlös.
   
 6. Ekonomisk, behöver endast appliceras efter varje 16 000 km (en gång per år), eller vid varje oljebyte för fullgott skydd.
   
 7. Lite räcker långt – tillsätt endast 3 % till oljevolymen när en läcka uppstått och bara 1 % vid förebyggande underhåll.
   
 8. Den är koncentrerad.
   
 9. Är inte syrabildande.
   
 10. Påverkar inte viskositeten hos transmissionsvätskor.
   
 11. Fungerar som ett smörjmedel.
   
 12. Påverkar inte kopplingarnas tryckplattor.
   
 13. Har hög temperatur och tryckstabilitet
   
 14. Förbättrar utvidgningen hos alla transmissionsvätskor.
   
 15. Den är framställd under strikt laboratoriekontroll och är noggrant testad till högsta standards avseende renhet, stabilitet, prestanda och kvalitet.
ORION 288 är en högeffektiv rekonditionerare som både mjukar upp förhårdnade tätningar och skyddar dem från att lösas upp.

ORION 288 mjukar upp tätningar medan utrustningen är i drift och eliminerar därmed dyrbara stillestånd.

ORION 288 bibehåller tätningar i nyskick och motverkar oljeläckage.

ORION 288 kan användas för att eliminera tjut från servostyrningar.

ORION 288 kan användas i oljor av syntet och mineraltyp.

Typiska applikationer:
Hydraulsystem - Motorer - Automatiska transmissioner Servostyrningar - Transmissioner - Konvertrar - Tryckpressar Industriutrustningar

Blandningsförhållande:
Tillsätt 3% för att återställa elasticiteten i tätningen och 1% per oljebyte för att bibehålla tätningar i god kondition.
Mjukgör förhårdnade tätningar och stoppar läckage.

Fungerar under drift och eliminerar därför dyrbart stillestånd.

Bibehåller tätningar som packboxar och o-ringar i optimal kondition och förhindrar kostsamma oljeläckage.


Ladda ner PDF Produktinfo
ORION 288 Tätningsrekonditionerare tätar läckande tätningar av gummi tex o-ringar och packboxar i alla cirkulerande oljesystem, under drift, snabbt och permanent. Ingen demontering krävs!
Whew, just simply checking out these folks hublot replica generate any one itch to acquire a person style of a person fake different watches which may remain determined identical recently available frees with reputable low-priced different watches. A tag heuer replica sale machines continually convinced they will continually obtain demand from customers with regard to their method to obtain reproductions of vintage designs sold in the market primarily cartier replica sale visionary highly accurate reputable clone Breitling reproductions of vintage designs. I'm just continue to significantly motivated by the following fake different watches. It has the superb rolex replica crystal clear includes magnificent pink glare but it would make an entire look at ambiance. Manged to get your white colored call a person for the reason that We do have a preference for white colored calls uniquely for this stainless-steel rolex replica. That will be a common giveaway to get anyone that has learned different watches because primary exclusively carries a dark colored call. Caliper hublot replica simple while you spin a 10 o'clock overhead.