Orion 37
Kemiskt Resistent Högtemperaturfett. Speciell sammansättning för aggressiva driftsmiljöer. Utmärkta dielektriska egenskaper, Kan användas i elektronikindustrier. Kompatibel & påverkar ej gummi, idealisk till autoklaver, tätningar, O-ringar, bromsok, medicinskutrustning. Totalt vatten & kemisk resistent. Driftstemperatur -20°C C till +220°C

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 37

Orion 39
Kemiskt Resistent Fett. Speciellt utvecklad för aggressiva driftsmiljöer. Giftfri & praktiskt taget oförstörbar. 100% resistent mot oxidation, nedbrytning & de flesta lösningsmedel. Kan användas i kontakt med syrgas. Lämplig till livstidssmörjning. -25°C C till +280°C

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 39 - Snart tillgänglig.

Orion 47
Högtemperatur EP-Fett som inte smälter. Lämplig till praktiskt taget alla typer av smörjapplikationer & utrustningar. Bibehåller smörjförmågan & fortsätter smörja även i höga temperaturer. Utmärkt vidhäftning på metall, motstår vatten. Temperaturområde -10°C till +200°C. NLGI #2.

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 47

Orion 49
Smörjmedel för Extremt Höga Temperaturer. Ny teknologi som ger smörjning även vid extremt höga temperaturer, smörjer till & med över 700°C. Lämplig för "omöjliga" applikationer som ungsvagnar, torktunnlar, gjuterier, stålverk. Enkel att använda, appliceras som vanligt fett.NLGI #2.

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 49

Orion 52
Korrosionsskyddande Fett. Utvecklad för att ge bästa möjliga smörjning och korrosionsskydd i miljöer med saltvatten. Rekommenderas till offshore, fartyg, hamnar och slussar men även vatten och reningsverk, kemiska industrier, slakterier, salt och sandspridarespridare. Driftstemperatur -30°C till +180°C. NLGI #2.

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 52

Orion 62
Lager fett för Höga Hastigheter. Högt DN-Tal, 1 200 000. Slungas ej av. Ersät ter i många fall arbetsmiljöskadlig oljedimmsmör jning. Utmärkt vatten & korrosionsmotstånd. NLGI #2

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 62 - Snart tillgänglig.

Orion 63
Vattenbeständigt EP Lager & Chassi Fett. Bildar en slitageskyddande film på rullar, kulor och banor som stänger ut smuts, vatten & damm. Utmärkt motstånd mot vatten & värme med dropppunkt överstigande 249°C. NLGI #2

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 63

Orion 72
Överlägset livsmedelsfett. Lämpligt till smörjning av produktionsutrustningar i livsmedelsindustrier. Universalfett med driftstemperaturområde från -20°C till 130°C. Motstår miljöer med svaga och koncentrerade syror, vatten och rengörningsmedel. NLGI #2 och #00. NSF H1

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 72

Orion 75
Mångsidigt Livsmedelsgodkänt Fett. För smörjapplikationer i livsmedelsindustrin. Motstår låga temperaturer, ånga och extrem värme. Ger möjligheten att använda endast ett fett till praktiskt taget alla applikationer i livsmedelsindustrier. Exceptionellt brett temperaturområde -50°C to 185°C. Påverkas inte av svaga eller koncentrerade syror, vatten eller rengörningsmedel. NLGI #2. NSF H1

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 75

Orion 75S
Mångsidigt Livsmedelsgodkänt Fett. För smörjapplikationer i livsmedelsindustrin. Motstår låga temperaturer, ånga och extrem värme. Ger möjligheten att använda endast ett fett till praktiskt taget alla applikationer i livsmedelsindustrier. Exceptionellt brett temperaturområde -50°C to 185°C. Påverkas inte av svaga eller koncentrerade syror, vatten eller rengörningsmedel. NLGI #2. NSF H1
Den här produkten är en aerosol.

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 75S

Orion 86
Kuggfett för slutna växlar. Idealisk för långsamgående eller bristfälligt tätade kuggväxlar. Kontrollerar slitaget i låga hastigheter. Även lämplig för smörjning av axeltappar, gejdrar och bussningar. Penetrerar och droppar inte. NLGI #00.

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 86 - Snart tillgänglig.

Orion 87
Vajer & Kedjesmörjmedel med lång livslängd & hög genomträngningsförmåga. Penetrerar & fyller kärnan. Skyddar mot saltvattenkorrosion, lera vatten, damm & smuts. Enkel att applicera, även på våta ytor. Förvärmning krävs ej. Pensla eller spraya direkt på objektet. NLGI #00, finns i Aerosol 400 ml för säker och enkel applicering.

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 87

Orion 87S
Vajer & Kedjesmörjmedel med lång livslängd & hög genomträngningsförmåga. Penetrerar & fyller kärnan. Skyddar mot saltvattenkorrosion, lera vatten, damm & smuts. Enkel att applicera, även på våta ytor. Förvärmning krävs ej. Pensla eller spraya direkt på objektet. NLGI #00, finns i Aerosol 400 ml för säker och enkel applicering.
Den här produkten är en aerosol.

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 87 Spray

Orion 88
Lågtemperaturfett. Bibehåller enastående fysiska egenskaper och prestanda ner till -60°C. Utmärkt motstånd mot vatten och korrosion. Stabil, klarar långa lagringstider vid smörjning och konservering av utrustning. NLGI #2.

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 88

Orion 92
Vattenresistent Fett för Öppna Kuggväxlar. Motstår tung drift. Innehåller “Molly” partiklar och ger enastående motstånd mot slitage. Skyddar mot stötbelastningar, rost och korrosion. Enkel att applicera, behöver ej värmas. Stark vidhäftning stannar på plats i kyla och värme. NLGI 1,5.

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 92

Orion 92S
Vattenresistent Fett för Öppna Kuggväxlar. Motstår tung drift. Innehåller “Molly” partiklar och ger enastående motstånd mot slitage. Skyddar mot stötbelastningar, rost och korrosion. Enkel att applicera, behöver ej värmas. Stark vidhäftning stannar på plats i kyla och värme. NLGI 1,5.
Den här produkten är en 500 ml aerosol.

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 92S

Orion 95
Long Life EP Lager & Chassi Fett. Ny teknologi, kan användas i ett brett temperaturintervall, -30 C° till +180 C°. Bibehåller förmågan att stanna på plats även vid höga temperaturer, vibrationer och höga laster. Kraftfullt motstånd mot vatten och utmärkt förmåga att utestänga föroreningar. Stark vidhäftning. NLGI #2

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 95

Orion 97
Super EP Lager & Chassi Fett. Avsett för chassismörjning i både bussningar, glidlager och kul-rulllager. Motstår extrema slagbelastningar. Bildar ett eget yttre skydd mot föroreningar och vatten, ger korrosionsskydd. Har högt motstånd mot utpressning och förtunning vilket förlänger smörjintervaller och reducerar fettförbrukningen. Utmärkt vidhäftning och kraftfulla EP egenskaper för bästa skydd vid hög belastning. NLGI #2 & #1

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 97

Orion 100
Skyddande "Anti-Seize" Fett. Smörjer och skyddar gängor från föroreningar, syror, ihopskärning, galvanisk korrosion, värme och rost. Utmärkt som borr och gängpasta. Stabil från -130°C till 1090°C. 200 ml Klämtub

Ladda ner PDF >>> Säkerhetsdatablad Orion 100

 
I'm just seriously hublot replica sale together with the over-all photo, points plus will work during this look at. Them glance manner as good as while in the snap shots one particular, it is really simple and has now a really good replica watches uk. Excess fat is probably perfect plus considering the following a tiny variation look at you may conveniently go away them to get the fact just simply fake rolex sale convinced you actually apparel accurately often it does not deliver the results. You should take the opportunity plus reflect on creator opposed to replica watches sale, can most people. At this moment I recognize this can be your vivid technique to go into a posting, nonetheless listed here people outside. Ahead of advent with fake different watches, for instance rolex replica uk, such as, exclusively individuals that ended up being with superb huge selection plus electricity may possibly hold all these extraordinary layouts. I reckon that that is the particular imitation different watches will be basically your hublot replica uk sign, if you ever is going to, so some might straight away establish that you will be any person with superb huge selection so that they can manage to pay for this kind of highly-priced element.